Thí sinh đăng ký tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học bằng hệ thống theo các bước sau đây:

Bước 1 – KHAI CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Phần 1: Thí sinh khai đầy đủ thông tin cá nhân theo đúng form

Phần Họ và tên: khai bằng chữ, có dấu

Phần Giới tính: tích chọn giới tính Nam hoặc Nữ

Ngày sinh: Khai đầy đủ ngày – tháng – năm sinh

Số CMT hoặc thẻ căn cước: Khai đúng số CMT hoặc số thẻ căn cước theo hồ sơ

Dân tộc: Khai đúng theo số CMT hoặc thẻ căn cước

Nơi sinh: Khai đúng theo số CMT hoặc thẻ căn cước

Số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động: ghi đúng số điện thoại thường dùng để liên hệ

Địa chỉ: ghi rõ địa chỉ nơi ở hiện nay của thí sinh.

Lưu ý: trong trường hợp cần thiết, Nhà trường có thể sẽ phải liên hệ với thí sinh để xác minh thông tin hoặc hướng dẫn điều chỉnh đăng ký, vì vậy:

- Thí sinh nên khai số điện thoại thường dùng của cá nhân

- Thí sinh ghi địa chỉ nơi ở hiện tại (Số nhà – Đường phố - Phường xã/Thị trấn – Huyện – Tỉnh). Không nên ghi địa chỉ nhận thư cá nhân hoặc địa chỉ của Trường Trung học phổ thông

Cơ quan công tác: Khai tên cơ quan đang công tác nếu có

Địa chỉ cơ quan: Khai địa chỉ cơ quan đang công tác nếu có

Đối tượng dự tuyển: Chọn diện đối tượng dự tuyển của bản thân

Đối tượng ưu tiên: Chọn diện đối tượng ưu tiên của bản thân nếu có

Địa điểm đăng ký thi: Chọn địa điểm muốn đăng ký thi

Phần 2: Thông tin về người liên hệ/ người giám hộ hợp pháp

Họ tên người liên hệ: ghi rõ họ tên của Bố/ Mẹ hoặc của người giám hộ hợp pháp kèm đầy đủ các thông tin chính xác nhất để có thể liên hệ trong trường hợp cần thiết

Phần 3: Thông tin về quá trình đào tạo

Đối với các thông tin liên quan đến tên trường đào tạo, thí sinh cần ghi rõ tên trường theo đúng bằng tốt nghiệp được cấp để Bộ phận tuyển sinh có thể tra cứu, kiểm tra (nếu cần)

Trường đào tạo: Ghi rõ trường đào tạo theo văn bằng

Hệ đào tạo: Ghi rõ hệ đào tạo trong văn bằng

Năm tốt nghiệp: ghi theo bằng tốt nghiệp được cấp.

Khai kết quả đạt được trong quá trình làm việc từ khi kết thúc học Đại học (nếu có)

Kết thúc bước 1, thí sinh bấm chọn “Lưu lại” và tiếp tục chuyển sang Bước 2

Bước 2: THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Phần 1: Đính kèm hồ sơ xét tuyển

Thí sinh khai 1 loại chứng chỉ tiếng Anh có điểm cao nhất theo hướng dẫn về quy đổi điểm Tiếng Anh theo Phương thức xét tuyển được thông báo trên trang chủ.

Lưu ý:

Thí sinh phải upload file minh chứng của chứng chỉ Tiếng Anh Giấy chứng nhận khác để kiểm tra ban đầu.

Đến thời gian xác nhận dự tuyển, thí sinh sẽ phải xuất trình Giấy chứng nhận Chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu.

File minh chứng chỉ có thể là loại file ảnh hoặc pdf, dung lượng nhỏ hơn 1M.

 

Phần 2: Chuyên ngành đăng ký xét tuyển

- Thí sinh lựa chọn trình độ đào tạo và đăng ký các chuyên ngành đào tạo của nhà trường lần lượt theo thứ tự.

Lưu ý: nguyên tắc xét trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tương ứng với nguyên tắc xét trúng tuyển tiến sĩ và thạc sĩ năm 2019 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo, quy định của Trường Đại học Dược Hà Nội.

Kết thúc khai toàn bộ thông tin theo mẫu, thí sinh chuyển sang Bước 3

Bước 3: KẾT THÚC VÀ IN PHIẾU

- Nếu thông tin đăng ký đã chính xác, thí sinh không cần thay đổi nguyện vọng đăng ký chuyên ngành, thí sinh lựa chọn “Lưu và in phiếu đăng ký” để in phiếu (cỡ giấy A4, khổ dọc).

- Trường hợp cần làm lại ở bước nào, thí sinh quay lại bước đó để sửa lại

- Trường hợp cần làm lại toàn bộ, thí sinh lựa chọn “Xóa toàn bộ và làm lại từ đầu” để làm lại

Bắt đầu đăng ký »