Chào mừng bạn đến với Trường Đại học Dược Hà Nội.

Kính gửi: Các anh chị học viên tham dự tuyển sinh sau đại học năm 2020. 

Thực hiện chủ trương đăng ký và kê khai thông tin tuyển sinh trực tuyến.  Nhà trường đã triển khai hệ thống đăng ký, kê khai thông tin tuyển sinh trực tuyến, hệ thống cho phép học viên sau đại học (học viên cao học, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 và nghiên cứu sinh) cập nhập thông tin cá nhân trực tuyến. 

 

Các bước thực hiện: 

Bước 2: Tạo tài khoản. (Liên kết tạo tài khoản) 

Bước 3: Đăng nhập (Liên kết Đăng nhập) 

Bước 4: Kê khai thông tin cá nhân (Liên kết Kê khai thông tin đăng ký tuyển sinh) 

Lưu ý: Nhấn liên kết hướng dẫn kê khai thông tin đăng ký tuyển sinh xem hướng dẫn kê khai. Liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học hoặc phòng Công nghệ thông tin để được trợ giúp nếu gặp lỗi khi đăng ký.